Заповедно производство

• Заповедното производство като институт е нормативно уреден в Гражданско-процесуалния кодекс;
• То е бързо,ефективно и с него лесно биха могли да се събират парични вземания;
• Дължимата държавна такса по заповедното производство е в размер на 2 % от цената на вземането;
• Целта на заповедното производство е да се избегнат делата за вземанията и събирането на доказателствата за съществуването и размера на вземането за което страните спорят.