Изпълнително производство - адвокат Тодоров

Адвокат Павлин Тодоров извършва следните услуги в областта на изпълнителното производство:

  • консултации, изготвяне на необходимите документи и снабдяване с изпълнителен лист;
  • консултации, изготвяне на необходимите документи и образуване на изпълнително дело;
  • представителство пред съдебен изпълнител – държавен или частен – по повод на заведено изпълнително дело;
  • консултации, изготвяне на жалби и представителство по дела, образувани по жалби срещу действията на съдебен изпълнител – държавен или частен;
  • извършване на необходимите действия във връзка с принудително изпълнение;
  • защита на длъжника в изпълнителното производство.