Вещно право - адвокат Тодоров

Адвокат Павлин Тодоров извършва следните услуги в областта на вещното право :

  • консултации по сделки с недвижими имоти;
  • проверка и анализ на документи,свързани с недвижими имоти;
  • проучване статута на недвижими имоти;
  • посредничество при сделки с недвижими имоти;
  • изготвяне на необходимите документи и реализиране на сделки с недвижими имоти пред нотариус;
  • консултации, изготвяне на необходимите документи и съдействие пред нотариус за снабдяване с констативни нотариални актове;
  • консултации и представителство пред съда във връзка с вещно-правни спорове.
  • консултации и представителство пред органите на поземлената реформа и пред съда във връзка със спорове,свързани със земеделски земи.