Сфери на компетентност

Адвокат Павлин Тодоров работи в следните области на правото:

Търговско право​

Адвокат търговско право. Юридически консултации в областта на търговското право.

Вещно право

Адвокат вещно право. Юридически консултации в областта на вещното право.

Административно право

Адвокат административно право. Юридически консултации в областта на административното право.

Трудово право

Адвокат по трудово право. Юридически консултации в областта на трудовото право.

Семейно и наследствено право

Адвокат по семейно и наслествено право. Юридически консултации от опитен адвокат.​

Наказателно право

Адвокат наказателно право. Юридически консултации в областта на наказателното право.

Облигационно право

Адвокат облигационно право. Юридически консултации в областта на облигационното право.

Изпълнително производство

Адвокат по изпълнително производство. Защита на длъжника в изпълнителното производство