Адвокат в Хасково - адвокатски услуги

Адвокат Павлин Тодоров

юридическа помощ и консултации

Хасково, бул. България 3, ет. 2

0878 688 338

Висококвалифицирана юридическа помощ и консултации

На правилното място сте!

Адвокат Павлин Тодоров предлага на клиентите си еднократна или абонаментна висококвалифицирана юридическа помощ и консултации в много области на правото, при спазване на пълна конфиденциалност и максимална защита интересите на клиентите.

Основните принципи при изпълнение на възложената ми работа са:

  • конфиденциалност на цялата информация и документи,които получавам от своите клиенти;
  • висока степен на отговорност в работата,която ми е възложена от клиента;
  • професионализъм при решаването на конкретния случай;
  • уважение към клиентите и техните интереси;
14 години опит и професионализъм

Адвокат Тодоров е с богат опит в различни сфери.

gabriel-ramos-zNiGprYuvXA-unsplash

Сфери на компетентност

Търговско право​

Адвокат търговско право. Юридически консултации в областта на търговското право.

Вещно право

Адвокат вещно право. Юридически консултации в областта на вещното право.

Административно право

Адвокат административно право. Юридически консултации в областта на административното право.

Трудово право

Адвокат по трудово право. Юридически консултации в областта на трудовото право.

Семейно и наследствено право

Адвокат по семейно и наслествено право. Юридически консултации от опитен адвокат.​

Наказателно право

Адвокат наказателно право. Юридически консултации в областта на наказателното право.

Облигационно право

Адвокат облигационно право. Юридически консултации в областта на облигационното право.

Изпълнително производство

Адвокат по изпълнително производство. Защита на длъжника в изпълнителното производство

Адвокат Тодоров притежава дългогодишен и доказан опит

Защо да се доверите точно на мен?

Компетентна правна защита

Извършвам квалифицирани юридически консултации и адвокатска защита в различни сфери на правото!

Прозрачни тарифи

Хонорарите за адвокатските услуги се формират на ясна база, като всяка промяна или допълнителни разходи задължително се съгласуват с клиента предварително.

Индивидуален подход и разбиране

Оказваната правна помощ и юридически консултации от адвокат Тодоров са винаги съобразени с индивидуалните особености на всеки случай и всеки клиент.

5000+

Юридически консултации

93%

Успешни дела

14

Години адвокатски опит

20 млн.

Възстановени суми

Очаквам ви!
ИЛИ

Заявете час за консултация

Всеки български гражданин и юридическо лице има право на защита

Право на защита за всеки

Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник.
Конституция на Република България
Чл. 56
Всеки обвиняем се счита за невинен до установяване на вината му в съответствие със закона. На всеки обвиняем се гарантира зачитане на правото на защита.
Харта на основните права на Европейския съюз
Чл. 48