Административно право - адвокат Тодоров

Адвокат Павлин Тодоров извършва следните услуги в областта на административното право:

  • консултации и съдействие в производството по издаване на различни видове административни актове;
  • изготвяне на жалби и представителство в производството по обжалване на административни актове;
  • изготвяне на жалби и защита във връзка с административни нарушения и наказания;