Наказателно право - адвокат Тодоров

Адвокат Павлин Тодоров извършва следните услуги в областта на наказателното право:

  • консултации и становища по наказателни дела;
  • представителство на обвинянемия или пострадалия пред органите на досъдебното производство – полиция, разследващи органи, следствие;
  • представителство на подсъдимия или на пострадалия пред съответния съд в съдебното наказателно производство;
  • изготвяне на тъжби, жалби до прокуратурата.