Облигационно право - адвокат Тодоров

Адвокат Павлин Тодоров извършва следните услуги в областта на облигационното право:

  • консултации относно сключване, тълкуване, изпълнение и неизпълнение на различни видове договори;
  • изготвяне на предварителни и окончателни договори, включително и нотариално изповядване на сделки;
  • неизпълнение на договори – последици, представителство при водене на преговори за доброволно уреждане на спорове при неизпълнение на договори, представителство пред съд и арбитраж по спорове при неизпълнение на договори;
  • изготвяне на различни видове пълномощни.