Трудово право - адвокат Тодоров

Адвокат Павлин Тодоров извършва следните услуги в областта на трудовото право:

  • консултации и изготвянето на необходимите документи във връзка със сключване, изменение и прекратяване на трудови договори;
  • консултации и изготвяне на необходимите документи във връзка с налагането на дисциплинарни наказания;
  • консултации и изготвяне на необходимите документи във връзка с осъществяване на имуществена отговорност от работодателя по отношение на работника;
  • консултации и изготвяне на необходимите документи във връзка с работно време, почивки и отпуски;
  • консултации и изготвяне на необходимите документи по време на съществуването на трудови договори – длъжностни характеристики, длъжностни разписания, изменения в длъжностните характеристики и длъжностните разписания, съкращение в щата;
  • консултации и представителство при воденето на трудови спорове.