Семейно и наследствено право
- адвокат Тодоров

Адвокат Павлин Тодоров извършва следните услуги в областта на семейното и наследствено право:

  • завеждане, представителство и защита по дела за издръжка;
  • завеждане, представителство и защита по бракоразводни дела;
  • завеждане, представителство и защита по дела за произход;
  • завеждане, представителство и защита по дела по Закона за защита при домашно насилие;
  • делба на недвижими имоти и движими вещи – съдебна и извънсъдебна;
  • изготвяне, съхранение и съдействие при обявяване на завещания.