Възбрана на недвижим имот

• При наличие на недвижим имот от страна на длъжника,възбраната на недвижим имот е ефикасен метод за обезпечение на вземането;
• Съгласно разпоредбите в Закона за собствеността придобитите вещни права и наложени възбрани след вписването не могат да се противопоставят на ищеца.Вписването на възбрана върху недвижим имот се извършва в Службата по вписвания.Този който пръв е вписал възбраната си,той пръв ще удовлетвори претенцията за вземането си с обезпечения имот,последващите кредитори ще се удовлетворяват с останалото;
• Търсеният ефект от възбраната се изразява на практика в затруднението на длъжника да прехвърли дадена недвижима собственост поради обременяването й с възбрана.Продавачът трудно би намерил купувач който би закупил имот с наложена възбрана,тъй като купувачите изискват чисто удостоверение за тежести при покупката на имота.Знае се че възбраната следва имота,докато не бъде вдигната.Купувайки имот с наложена възбрана купувача рискува да бъде отстранен от имота след като е заплатил цената му.