След намеса на адвокатурата МВР издаде методически указания за правото на адвокатска защита

След среща на зам.-председателя на Висшия адвокатски съвет Ина Лулчева с министъра на вътрешните работи Бойко Рашков, МВР издаде методически указания до всичките си структури да спазват стриктно правото на защита. Конкретният повод е случай от ноември т.г., когато адвокатът от Стара Загора Иван Дойчинов не е бил допуснат да придружи клиентите си в Районно управление на МВР – Чирпан, с мотив, че те са привикани да дадат сведения, но това не са процесуални действия по НПК. В писмото с методическите указания се сочи, че нормата на чл. 56 от Конституцията, съгласно която всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси, а в държавните учреждения той може да се явява и със защитник, има непосредствено действие. В този смисъл „правото на защита, включително и чрез съдействието на защитник, може да се реализира пред всички държавни учреждения, а не се ограничава в рамките на съдебния процес“, се казва в инструкцията.

Източник: capital.bg