ВКС: Съсобственикът има право на ревандикационен иск срещу друг съсобственик

С Тълкувателно решение по т.дело №3/2020 г. Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд приема, че при иск по чл. 108 ЗС, предявен от съсобственик срещу друг съсобственик за идеална част от съсобствен недвижим имот, съдът може да уважи искането за предаване владението върху претендираната идеална част, когато ответникът е установил фактическа власт върху имота, надхвърляща правата му и с това е нарушил владението на ищеца. Не може да се приеме, че ревандикационният иск принадлежи единствено на изключителния собственик или на съсобственика срещу трето за съсобствеността лице, но не и на съсобственика, когато владението му е било отнето от друг съсобственик. Това е неравностойно третиране, което не намира подкрепа в закона, се казва в решението, което е подписано с особено мнение от 13 съдии.

Източник: capital.bg