Принудително изпълнение

• Съдебният изпълнител/държавен или частен/ пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт,подлежащ на изпълнение;
• Правомощията на съдебния изпълнител са ясно и подробно описани в закона,като някои от тях са следните:налагане на запор на банковите сметки на длъжника респ. запор на част от трудовото му възнаграждение,налагане на запор върху движими вещи на длъжника чрез описването им,вписване на възбрана върху недвижим имот на длъжника и публичната му продан,при размер на задължението над 5000 лв. може да бъде наложена забрана за напускане на страната.

Забрана за напускане пределите на страната

• Забрана за напускане пределите на страната е принудителна административна мярка която може да бъде налагана срещу длъжника;
• При изпращане на съответните документи до органите на МВР,същите са задължени да наложат такава мярка и да забранят напускането на страната на длъжника;
• Такова искане може да бъде направено само и единствено,когато дължимата сума е над 5000 лв.