Правно основание – чл.45 от ЗЗД (непозволено увреждане)

Доверителката ми, жена на средна възраст, претърпява ПТП. Автомобилът, в който тя е пътувала, е ударен от друг автомобил вследствие движение с несъобразена скорост в населено място. Виновният водач впоследствие е осъден и му е наложено предвиденото в закона наказание. Вследствие на удара доверителката ми получава наранявания по тялото и главата. Хоспитализирана е за две седмици с фрактури на двата крака.
Искът, който депозирахме, бе насочен срещу застрахователя на виновното лице на основание валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност“. Търсеното от нас обезщетение бе в размер, отговарящ на претърпените от нас болки и страдания. Безспорен момент в защитната ни теза бе факта на осъждане на дееца за извършеното от него ПТП. Разпитаните по делото свидетели доказаха по един безспорен и категоричен начин виновността на шофьора. Процесуалният представител на застрахователната компания възрази относно описаните травми и насочи съдебното следствие в посока на установяване дали травмите са следствие от причинената катастрофа или същите са резултат на минали събития. Назначена бе съдебно-медицинска експертиза, която даде обоснования извод, че така посочените травми са пряка и непосредствена последица от претърпяната катастрофа.
В Решението си първоинстанционния съд достигна до непротиворечивия извод, че описаните в исковата молба и потвърдени в съдебно-медицинската експертиза наранявания са пряка и непосредствена последица от претърпяното ПТП. Уважен бе и предявения от нас граждански иск за претърпените от доверителката ми неимуществени вреди.